Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home


2

     ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບຮ່າງຜົນການສຶກສາການສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ(ProFIT) , ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 6 ທັນວາ 2017 ທີ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສຄອຊ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານ ສຄອຊ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຮ່າງຜົນການສຶກສາສ້າງສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ສຳລັບ ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງເພື່ອມີຄວາມແທດເໝາະ ແລະ ສົມບູນ ກ່ອນການຕີພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສູ່ສັງຄົມ.

 

 

2
1
3
4
5