Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

WhatsApp_Image_2017-11-07_at_10.57.40_AM

      ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ​: “ການສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງນັກບໍລິຫານລຸ້ນໃຫມ່ ແລະ ການບໍລິຫານຢ່າງມືອາຊີບ” ໃນວັນທີ 07/11/2017 ທີ່ ສຄອຊ. ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ໃນນາມອົງການຕ່າງໜ້າທຸລະກິດ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫາກິດ ຈຳກັດ(EDC) ແລະ ສະຖາບັນ Jonh Robert Power ຈະໄດ້ມີການຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫຼັກສູດ: “ການສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງນັກບໍລິຫານລຸ້ນໃຫມ່ ແລະ ການບໍລິຫານຢ່າງມືອາຊີບ“ ເຊີ່ງຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25/11/2017, ເວລາ 08:30-17:00 ໂມງ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ​ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ. ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ຈະຊ່ວຍບັນດາທ່ານມີພາບລັກຂອງນັກບໍລິຫານໜຸ່ມມືອາຊີບ, ຊ່ວຍການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງນັກບໍລິຫານໄວຫນຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເທັກ ນິກຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງພາບພົດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ສະຫງ່າງາມ ແລະ ມີການຊື່ສານທີ່ວາງໃຈ, ນອກຈາກນີ້ຫຼັກສູດນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການແຕ່ງກາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ການວາງທ່າທີສຳລັບຜູ່ບໍລິຫານ.