Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

     ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ປີ 2018-2020  ເຊິ່ງແຕ່ລະພະແນກໄດ້ມີການນຳສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະທານກອງປະຊຸມຮັບຮູ້ ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວ ພລາຊ່າ.

1

2
3
4
5