Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

1front

 

 ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2017, ໄດ້ມີການຈັດາສຳມະນາ ຫົວຂໍ້: “Telephone and Email English” ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ, ເຊີ່ງມີອາຈານຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາຈານລາວ ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍປີ ເປັນຜູ້ບັນລະຍາຍ ໃຫ້ຂໍຄິດ ແລະ ທັກສະການນຳໃຊ້ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມລ ໃຫ້ມີການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ.

 

 

 

 

2
3
4
5
6
7