Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ຜະລິດຕະພັນລາວ ຄັ້ງທີ 4
The 4th Made in Laos 2016

made_in_laos_edit

    ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ມີຄວາມຍິນດີເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ຜະລິດຕະພັນລາວຄັ້ງທີ 4 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພະຈິກ-04 ທັນວາ 2016. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເປັນເວທີສຳຄັນໃນການວາງສະແດງສິນຄ້າ ທີ່ຜະລິດ ແລະ ປະກອບໃນ ສປປລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຕົ້າໂຮມເອົາສິນຄ້າມີຍີ່ຫໍ້ຂອງລາວ ເພື່ອໂຄສະນາຕໍ່ສາຍຕາຊ່ວລາວ-ສາກົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງລາວເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

   ທ່ານສາມາດໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ການຈັບຈອງຫ້ອງວາງສະແດງໄດ້ທີ່ : ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
                                                                                               ພະແນກການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະ ວາງສະແດງ
                                                                                               ໂທ. 453312 / 020 22451434

made_in_laos_edit