Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

LNCCI_Logo

ກອງປະຊຸມການເຈລະຈາການຄ້າ Business Matching ແລະ ກິດຈະກຳພັດທະນາເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳນົມງົວ-ຜະລິດຕະພັນແປຮູບຈາກນົມງົວ ຈັງຫວັດມະຫາສາລະຄາມ ແລະ ກິດຈະກຳພັດທະນາເຄືອຂ່າຍເຂົ້າຈ້າວຫອມມະລິ ຈັງຫວັດຮ້ອຍເອັດ
ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນເຄື່ອຂ່າຍ SME ໃນ 18 ກຸ່ມ ຈັງຫວັດ ແຫ່ງຣາຊາອານາຈັກໄທ
ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ ຫ້ອງການ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ

IMG_3118

IMG_3099 IMG_3100
IMG_3105 IMG_3118