Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ເປີດຕົວປື້ມບົດຜັນຂະຫຍາຍ ແນະນຳກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ບົດລາຍງານນະໂຍບາຍຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ລາວ

ໃນວັນ​ທີ 5/5/2016 ທີ່​ໂຮງແຮມເມີຄິວ, ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສປປ ລາວ

IMG_2711        ໃນຄາບເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 5 ພຶດສະພາ 2016, ທີ່​​ໂຮງ​ແຮມລາວ​ ​ເມີ​ຄິວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີເປີດຕົວປື້ມບົດຜັນຂະຫຍາຍ ແນະນຳກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ບົດລາຍງານນະໂຍບາຍ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ລາວ
      
ການ​ເປີດ​ຕົວ​ປື້​ມທັງ​ສອງ​ເຫຼັມນີ້ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃຫ້​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ ​​ແລະນຳ​ເສະ​ເໜີດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ ສ​ຄອ ​ແຫ່ງ​ຊາດຊຶ່ງບົດແນະນຳນະໂຍບາຍການສຶກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານລາວຕາມກະແສແຫ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ

ແລະ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສູງ​ຈາກ​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກຳ ຄອແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI)ຮ່ວມກັບອົງການແຮງງານສາກົນ (International Labour Organization (ILO).ໃຫ້ກຽດເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ­ ສະໜານ ອະເນກາ- ຮອງປະທານ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ. ​ແລະ Gary Rynhart, ຊ່ຽວຊານ ອາວຸໂສ ຂອງ ຫ້ອງການຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານປະຈໍາພາກພື້ນ ຈາກ ອົງການແຮງງານ

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຈັດພີມປື້ມ 2 ຫົວຂື້ນ ໂດຍສະເພາະ ປື້ມຜັນຂະຫຍາຍ ແນະນຳກ່ຽວກັບກົດໝາຍແຮງງານສຳລັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ​ ແມ່ນແນ່ໃສ່ເພື່ອ ເປັນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ ສະມາຊິກ ຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດ ລາວ, ບັນດາສະມາຊິກ ຂອງ ສຄອ ແຂວງ, ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ ມີຄວາມເຂົ້້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີ່ງ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ຂອງ ກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນທຳນໍາໃນສັງຄົມ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີ ລະຫວ່າງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອອແຮງງານ.

ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ຈະກາຍເປັນບົດ​​ແນະນຳໃຫ້ແກ່ນັກພັດທະນາກອນ, ນັກທຸລະກິດຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດລາວສາມາດ​​ດຳເນີນງານ​​ໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຜົນແລະຄ່ອງແຄ້ວຂຶ້ນ ທັງສອດຄ່ອງ​​ຕາມທາງນິຕິກຳທັງສາມາດປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ປະເທດຊາດໄດ້ດີ ​​ທັງມີຄວາມພ້ອມ​​ໃນການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນແລະແຂ່ງຂັນກັບສາກົນໄດ້.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ, ກະຊວງການເງີນ,ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ຄະນະບໍລິຫານງານ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ, ສະມາຄົມ,ກຸ່ມທຸລະກິດ-ສະມາຊິກ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກະຊວງ​ທີ​ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ກວ່າທ່ານ.