Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

2     ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2018 ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າ-ການລົງທຶນ (Slovak Investment and Trade Development agency) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ລະຫວ່າງ ລາວ-ສະໂລວັກ ໃນຊ່ວງການເດີນທາງມາຢ້ຽມາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງ ທ່ານ Peter Kazimir, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແຫ່ງ ສ. ສະໂລວັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນັກທຸລະກິດ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນກະຊວງການເງິນ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ທ່ານ Peter Kazimir, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແຫ່ງ ສ. ສະໂລວັກ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ລາວ-ສະໂລວັກ ຈຳນວນ 80 ກ່ວາທ່ານ.

 

1

      ເພື່ອເປັນການເພື່ອປຶກສາຫາລື, ສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງ ການດ້ານ ICT, ສື່ມວນຊົນ, ການບໍລິການ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້ານຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການສຶກສາ, ອຸດສາຫະະກຳດ້ານອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ, ການຂົນສົ່ງ, ນະວັດຕະກຳດ້ານກະສິກຳ, ການຢາ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການສ້າງທາງຕ່າງໆ.

3

     ບໍລິສັດ SAIO ຕົວແທນນັກທຸລະກິດ ສະໂລວັກ ກ່າວວ່ານັກທຸລະກິດຈາກປະເທດສະໂລວັກທີ່ເດີນທາມາພົບປະໃນມື້ນີ້ແມ່ນເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ ລວມເຖີງຮັບຟັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນການເຂົ້າມາລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຊິ່ງນັກທຸລະກິດເດີນທາງມາທັງຫມົດ 30 ທ່ານ ຈາກ 24 ບໍລິສັດເຊິ່ງມີຄວາມສົນໃຈທຸລະກິດທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳສຸຂະພາບ, ອຸດສາຫະກຳຜະລິດອາຫານ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດທາງດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ສະ ພາບອາກາດ ເຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍທຸລະກິດມີທີ່ປະເທດເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈ້ຍ. ນອກນີ້ຍັງສຶກສາກ່ຽນກັບການໃຫ້ບໍລິການ IT Software ໃນຂະແໜງການເກັບພາສີກັບດ່ານ ແລະ HR Solution ລວມເຖິງການພັດທະນາການສ້າງໂຮງງານ Smartphone, smart city, ລະບົບນຳ້ທີ່ໃຊ້ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ ສປປ ລາວ.

4

5