Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

     0ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 3 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ,ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາສະຫາກໍາແຫ່ງຊາດລາວວັນ​ທີ 20 ພະຈິກ 2017, ​ ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ຕ່າງໜ້າເຊັ່ນບົດບັນທຶກເຂົ້າໃຈ 3 ຝ່າຍໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັບຊັບ, ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ວັນຄຳ ວໍຣະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ການເຊັນບົດ​ບັນ​ທຶກ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ​ສ້າງ​ຂຶ້ນເພື່ອ​​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ ​ລະ​ຫ່​ວາງ  ສ​ຄ​ຄ​ຊ, ຕ​ລ​ຊ​ລ ແລະ ສ​ຄອຊ ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການແລກ​ປ່ຽນຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວ​ສານ, ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສຳ​ມະ​ນາ ແລະ ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ ແລະ ການຈັດ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ທຸ​ລະ​ກິດເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຈົດທະບຽນໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ຫຼັ​ກ​ຊັບ​ລາວ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ: ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທີ່​ດີ, ລະ​ບົບ​ບັນ​ຊີ, ສະໜອ​ງຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ເປົ້າ​ໝາຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​​​ໄຂ​ ​ແລະ ຫົວ​ຂໍ້​​ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ສຳຄັນ ​ແລະ ຈຳ​ເປັນ​ ເພື່ອສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນລາວ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດລາວມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ ແລະ ທັງເປັນການພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດ​ທຶນ​ລາວ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

     ໃນ​ໄລຍະຜ່ານມາ, ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ ​ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້​ນໍ​າ ນໍາພາພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ເພື່ອກະກຽມ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ແລະ ພັດທະນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫ້​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ. ໃນນັ້ນ ຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ​ຕັ້ງ ຄະນະ​ກໍາມະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຫຼັກ​ຊັບ ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2009 ໂດຍ​ມີ ທ່ານ ​ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະ ຊວງການເງິນ ​ເປັນ​ປະທານ, ​ໄດ້​ສໍາ​ເລັດການສ້າງ​ຕັ້ງ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ປີ 2010 ​ແລະ ນໍາ 2 ລັດວິ​ສາ​ຫະກິດ ຈາກຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ 4 ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຫັນ​ເປັນ​ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ​ເພື່ອ​ລະດົມ​ທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ​ເຂົ້າ​ຈົດ​ທະບຽນ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບລາວ.

     ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນໃນ ສປປ ລາວ ຖືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາ​ມ        ໝາ​ຍຄ​ວາ​ມສໍາຄັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ, ​ເພາະ​ການ​ພັດທະນາ​ຕະຫຼາດທຶນ ແມ່ນ​ການ​ພັດທະນາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ລະດົມ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ການ​ຜະລິດ​ສິນ​ຄ້າ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂອງລາວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອ​ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງລາວເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດປັບປຸງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າລະດົມທຶນໃນ ຕລຊລ ໄດ້. ໃນມື້ນີ້ ສ​ຄ​ຄ​ຊ, ຕ​ລ​ຊ​ລ ແລະ ສ​ຄອຊ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ຊຸກຍູ້ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍວິສາຫະກິດ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອລະດົມທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ.

     ການຮ່ວມມືກັນຂອງ 3 ພາກສ່ວນ ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ຈຶ່ງເປັນນິມິດໝາຍອັນດີ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍ່ຄືການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິສາຫະກິດລາວມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າລະດົມທຶນຜ່ານ ຕລຊລ. ຂ້າພະເຈົ້າຈຶງຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາ ໃນຄັ້ງນີ້ຈະບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

0
1
3
4_0
5