Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

1     ກອງປະຊຸມພົບປະທຸລະກິດ ລາວ-ມາເລເຊຍ  ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ Dato Loh Liam Hiang ປະທານ JBCCCI(ມາເລເຊຍ), ທ່ານ ສິຣິສຳພັນ ວໍຣະຈິດ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລື, ສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃນຫຼາຍຂະແໜງການໃນລາວເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຂະແໜງທຸລະກິດເຟີນິເຈີ, ດ້ານການສຶກສາ, ທຸລະກິດພາຫະນະ, ທຸລະກິດນໍ້າມັນປາມ, ໂຮງງານປັບປຸງຂີ້ເຫຍື່ອ, ທຸລະກິດດ້ານໄອທີ, ທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ, ດ້ານຫັດຖະກຳ, ດ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ດ້ານການບໍລິການ, ການພັດທະນາດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ພັກອາໃສ, ຂະແໜງທຸລະກິດອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ

 

1
2
3
4
5
6
7