Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

   ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານ ສະໜັກເຂົ້າຮ່ວມຊີງລາງວັນທຸລະກິດ ອາຊຽນດີເດັ່ນ ສປປ ລາວ 2017 (ASEAN Business Awards Laos 2017) ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 14 ທັນວາ, 2017 ທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

FACT_SHEET_ABA_Laos_2017_-_2_Sided_-_X-2

-----ເອກະສານທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ປະກອບມີ:-----
1. ແຜ່ນພັບ ABA Lao 2017·
2. ແບບຟອມສະໜັກ
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຢ່າງເປັນທາງການທີ່ :·www.abalaos.com ຫລື ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນໂດຍກົງກັບກອງເລຂາລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນລາວ 2017, ທີ່ພະແນກແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ, ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໂທ: 021 453312, 020 55586543, 020 99800020, 020 5959 8983.·

ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມສະໜັກ ຕາມຂະແໜງການຂອງທ່ານ ແລ້ວ ສົ່ງມາຍັງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວພາຍໃນວັນທີ 07/11/2017 ທີ່ພະແນກແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນສົ່ງອີເມວເຖິງ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ຫລື  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it