Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

    ຝຶກອົບຮົມໜ່ວຍງານ (ຄະນະກຳມະການ) ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນສະຖານທີ່່ການເຮັດວຽກ ຄັ້ງທີ່ 2, ວັນທີ 21-22/09/2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ. ຈັດຮ່ວມໂດຍ: ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບລາວ.

1

 

 

2
3
4