Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

    ໃນວັນທີ 15/09/2017 ທີ່ ສຄອຊ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມສາມຝ່າຍ ຂັ້ນສູນກາງ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນຂັ້ນຄະນະນຳ ຄັ້ງທີ 15 ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ຄໍາແກ້ວ ສານບຸນຄູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ສີມູນ ອຸ່ນລາສີ ຮອງປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ, ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ ຮອງປະທານ ສຄອຊ ແລະ ທ່ານ ນ. ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານ ສຄອຊ.

1

 

 

2
3
4