Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

0

 

ກອງປະຊຸມພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກສຳນັກງານພານິດຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຂອງຈັັງຫວັດໜອງຄາຍ ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 08 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືສາຍພົວພັນ ລາວ-ໄທ ແລະ ເສີ່ມສ້າງການຮ່ວມມືທາງການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນດ້ານທຸລະກິດ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂະແໜ່ງການຕ່າງໆ.

 

 

1_-_Copy
2
3
4
5
6
7
8