Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

       ໃນວັນທີ 08 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດສຳມະນາຫົວຂໍ້: “Medical Program Workshop” ເຊີ່ງໃນງານສຳມະນາ ເພີ່ນຈັດກິດຈະກຳກວດສຸຂະພາບຟຣີ, ວາງສະແດງສີນຄ້າເພື່ອສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຄວາມງາມ ແລະ ສຸຂະພາບ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍປີ.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15