Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

       ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ODOP – OTOP ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ໃນງານຕະຫຼາດນັດ - ວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າເສີມສ້າງສາຍສຳພັນ 3 ປະເທດ 9 ແຂວງໃຊ້ທາງເລກ 8 ແລະ ເລກ 12 ທີ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-12 ກັນຍາ 2017 ທີ່ເດີນກິລາຄົບວົງຈອນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

IMG_7268