Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

       ກອງປະຊຸມປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດໃນການເຂົ້າດຳເນີນ ແລະ ຮ່ວມທຸລະກິດທາງດ້ານຂະແໜ່ງການຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດໃນລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຢາງວານຫົງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ອີ້ຫລິນ ແລະ ຄະນະ ຈາກ ສ.ປ ຈີນ ຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຸພາພອນ ຄຳແສນນາມ, ຮອງເລຂາທິການ ແລະ ຄະນະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ.

1

2
3
4