Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສູນ LifeSci ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຫົວຂໍ້: “Medical Program Workshop” ຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈທາງດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ ຢ່າພາດ (ຟຣີ), ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 08/09/2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ.

MedicalWEB