Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

      ໃນເວລາ 10:00 ໂມງ, ຂອງວັນທີ່ 21 ສິງຫາ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທ່ານ LNCCI ແລະ ທ່ານ ໂອສະມີດສຊູ ຢາມາດ້າ ປະທ່ານ KCCI ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຄວນສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນ, ເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ ການຮ່ວມມື ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ KAWASAKI ກັບປະເທດລາວ ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍ່ເພື່ອການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດໃນສອງບໍລິສັດສະມາຊີກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດ ແລະ ແລກປ່ຽນເສດຖະກິດຂົງເຂດການຄ້າຂອງ KAWASAKI ເເລະ ປະເທດລາວ.

 

 

1web2
2w
3w
4w
5w
6w