Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ໃນວັນທີ 12 ສີງຫາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ປະທານແລະຄະນະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໄປທັດສະນະສືກສາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ໂຮງງານຊີມັງລາວ ວັງວຽງ ທັງສາມຫລັງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເປັນຢາງດີຈາກທາງເຈົ້າພາບ ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ມີການຫລີ້ນກິລາເປຕັງເພື່ອສ້າງຄວາມສາມະຄິລະຫວ່າງ ສຄອຊ ເເລະ ໂຮງງານຊິມັງລາວວັງວຽງ.

1web  2web