Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ASEAN-INDIA Dialogue Partnership Celebration Conference, on 07 August 2017 at Muong Thanh Hotel 

 

ໃນວັນທີ່ 07 ສິງຫາ 2017 ເວລາ 14:00-19:00, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມສະພາທຸລະກິດ ອາຊຽນ-ອິນເດຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 25th Anniversary of ASEAN-India Dialogue Relations ທີ່ໂຮງແຮມເມືອງແທນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການຫັດແໜ້ນ ດ້ານການຮ່ວມມື ແລກປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດອາຊຽນ-ອິນເດຍ.