Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

 

the consultation Meeting for local business effectiveness in nothern provincal date on 22 to 29 May 2017.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຸລະກິດຂອງແຂວງທີວັນທີ 22-29 ພຶດສະພາ 2017.

limg_8332

ສະພາການຄ້່າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ໂຄງການ MBI, ໄດ້ຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ຂອງແຂວງ ເຊີ່ງ ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້້ນທັງໝົດ 17 ແຂວງ, ເຊີ່ງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22- 29 ພຶດສະພາແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໄດ້ແກ່ : ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ,ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຜົ້ງສາລີ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ພາລະບົດບາດ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນນາມອົງການຈັດຕັງສູງສຸດ ຂອງ ພາກທຸລະກິດໃນລາວ, ແລະ ສຄອ ແຂວງ ໃນນາມອົງການຈັດຕັງສູງສຸດ ຂອງ ພາກທຸລະກິດໃນທ້ອງຖີ່ນ, ນອກນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສັງລວມບັນດາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຂອງ ພາກທຸລະກິດ ຕໍ່ກັບບັນດາອຸປະສັກ ແລະ ສີ່ງທີ່ບໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນໃນແຂວງ.

 

 

38

94