Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິທີການອອກຄຳເຫັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃສ່ຮ່າງກົດຫມາຍ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່
 ກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຫ້ອງການ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ

FB_IMG_1471409315921