Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

LNCCI_Logoເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition-IIICE 2016 & Regional Goverments Conference-RGC 2016 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 09-11 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

      ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition-IIICE 2016 & Regional Goverments Conference-RGC 2016 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 09-11 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
* ຖ້າທ່ານສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວກະລຸນາແຈ້ງລາຍຊື່ ພາຍໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2016
* ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
ພະແນກ ການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະ ວາງສະແດງ
ນ. ດາລາວອນ 020 22451434
ໂທ. 021 453312, ແຟັກ. 021 452580