Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

LNCCI_Logoເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າເຄື່ອງເຮືອນລາວ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016 (1st Lao Home & Living Fair 2016)
ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18-24 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

      ເຊີນທ່ານຜູ້ມີຄວາມສົນໃຈນຳເອົາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າເຄື່ອງເຮືອນລາວ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016 (1st Lao Home & Living Fair 2016) ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18-24 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້, ຫັດຖະກຳໄມ້, ຫັດຖະກຳຈັກສານ, ຫັດຖະກຳຕັດຫຍິບ ແລະ ແຜ່ນແພ, ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍພາຍໃນເຮືອນ
* ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພາຍໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2016
* ທ່ານສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ທີ່
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
ພະແນກການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະ ວາງສະແດງ
ທ. ສຸພັນທອງ 020 99800020
ໂທ. 021 453312, ແຟັກ. 021 452580