Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home
 sl3_1600_600                           LNCCI_Logo       

ພິທີມອບຮັບການສະຫນັບສະຫນູນງານລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ຂອງ ສປປ ລາວ

IMG_2827        ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016 ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບ ການສະຫນັບສະຫນູນ ງານລາງວັນອາຊຽນດີເດັ່ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດຮັບໂດຍ ທ່ານ ສະຫມານ ອະເນກາ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
ບໍລິສັດທີີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນງານດັ່ງກ່າວມີຄື :
  * ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄຳໄພຊະນະ              ຈຳນວນ   80,000,000 ກີບ
  * ບໍລິສັດ ຄູນໄຊພັດທະນາ             ຈຳນວນ   40,500,000 ກີບ
  * ກຸ່ມບໍລິສັດ ລາວເວີນ                 ຈຳນວນ   40,500,000 ກີບ
  * ກຸ່ມບໍລິສັດ ດິເອັມ ກໍ່ສ້າງການຄ້າ    ຈຳນວນ   24,300,000 ກີບ
 * ບໍລິສັດ ຫລວງປະເສີດ ກໍ່ສ້າງ          ຈຳນວນ  24,300,000 ກີບ
  * ກຸ່ມບໍລິສັດ ທີເຄ                        ຈຳນວນ   12,215,000 ກີບ
                                                         * ທະນະຄານ ເອັສທີ                      ຈຳນວນ   12,215,000 ກີບ 

     ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະໄດ້ຈັດງານລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2016, ເຊິ່ງຈະປະກາດຜົນຜູ້ຊະນະເລີດທຸລະກິດດີເດັ່ນໃນລາງວັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ລາງວັນທຸລະກິດດີເດ່ັນ 40 ປີ, ລາງວັນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ດີເດັ່ນ, ລາງວັນບູລິມະສິດດີເດັ່ນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ລາງວັນທຸລະກິດຫນຸ່ມປະຈຳປີ, ລາງວັນທຸລະກິດຍິງປະຈຳປີ ແລະ ອື່ນໆ

IMG_2824 IMG_2825
IMG_2826 IMG_2827
IMG_2894 IMG_2895