Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home
LNCCI_Logo

ຜູ້ແທນຈາກ ສະພາຫໍການຄ້າປະເທດໄທ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ
ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2016

IMG_1414 

      ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 04 ມີນາ 2016, ຮອງເລຂາທິການ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ພົບປະກັບ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກປະເທດໄທ ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ວິສະນຸ ສະຫວ່າງຊັບ ຮອງຜູ້ວ່າການຈັງຫວັດ ສຸໂຂໄທ ພ້ອມດ້ວຍ ປະທານ ຫໍການຄ້າ ແລະ ປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳ ຈາກ 05 ຈັງຫວັດ ພາກເຫນືອຕອນ ລຸ່ມ: ຈັງຫວັດ ສຸໂຂໄທ, ເພັດສະບູນ, ອຸຕະລະດິດ, ຕາກ, ພິດສະນຸໂລກ ແລະ ຫນ່ວຍງານພາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມມີ 17 ທ່ານ

      ວັດຖຸປະສົງໃນການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນອັນດີດ້ານການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຢາ, ສາຍການບິນ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃນຂອບເຂດປະເທດ CLMV . ນອກຈາກນັ້ນຟ່າຍໄທ ຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນພາກທຸລະກິດຂອງ ສປປລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນານາຊາດ ສະບຽງເສດ ຖະກິດ ຫລວງພະບາງ ອິນດຼຈີນ ເມາະລຳໃຍ ຄັ້ງທີ 2 ແລະ ສະເຫນີການຮ່ວມມືກ້າວໄປເຖິງການເຊັນ MOUຮ່ວມກັນໃນຕໍ່ຫນ້າ 

IMG_1410 IMG_1414