Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ຕະຫລາດນັດຊອກວຽກເຮັດງານທຳຄັ້ງທີ 4 (4th JOB FAIR)

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ມຊ), ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ LNCCI ແລະ ສະພາການຄ້າເອີຣົບ ECCIL ໄດ້ຮ່ວມມືໃນການຈັດງານ ຕະຫລາດນັດຊອກວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ນັກສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 4 ປີ 2015 ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2015, ເວລາ 09:00-16:00 ໂມງ

Job_fair_2015  ສຳຫລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
ຫ້ອງການຕາງຫນ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ 021 453312 ແຟັກ 021 452580